civiform
CIVIFORM je društvena zadruga registrirana pri regionalnoj upravi (Regione FVG). Upravlja aktivnostima osposobljavanja financiranim putem regionalnih fondova i Europskog socijalnog fonda, nastoji pomoći mladim ljudima i odraslima da prvi put ili ponovno zakorače na tržište rada, te pomoći zaposlenim ljudima u usavršavanju vještina. Potvrda razine pažnje koja se posvećuje kvaliteti ponuđene usluge je ISO 9001:2008 certifikat dodijeljen centru. Površina od 75.000 m², deseci učionica i laboratoriji, smještajni centar koji može primiti 180 ljudi, menza, rekreacijske prostorije i dvorane, ekipa koja broji 120 djelatnika i brojne vanjske konzultante: to su brojevi kojima se diči Civiform, “grad usavršavanja” koji se nalazi u Cividaleu u regiji Friuli.
Centar je 1955. godine osnovala regionalna ustanova EFA - Ente Friulano Assistenza. Prvobitno nudeći stručne programe obrazovanja za električare i mehaničare, centar je proširio aktivnosti programima iz područja građevinarstva, stolarstva, prehrane, grafičkog dizajna, turizma i hotelijerstva, a od 2009. godine nude se i programi iz područja zdravlja i ljepote. Na taj je način školovanje proširilo obzore uključivši aktivnosti po mjeri šire i raznolike publike, ne gubeći iz vida svoje izvorne humanitarne vrijednosti. Danas Centar nudi trogodišnje programe osposobljavanja mladim ljudima koji žele naučiti zanat i brzo ući na tržište rada kako bi dobili zvanje tehničara električnih sustava, grafičkog dizajnera, konobara u baru ili restoranu, kuhara, pekara, slastičara i sladoledara, frizera i kozmetičara.
Civiform odraslima nudi mnoge mogućnosti školovanja koje zadovoljavaju najraznovrsnije potrebe: brze osnovne kvalifikacije za ubrzano učenje zanata ili profesije, poslijediplomske tečajeve i tečajeve za više tehničko obrazovanje (talijanski: IFTS), te programe za osobe zainteresirane na amaterskoj razini, profesionalne orijentacijske programe, programe strukovnog naukovanja, kao i programe za osobe zahvaćene gospodarskom krizom poslovnih subjekata. Putem programa osposobljavanja i tečajeva usmjerenih prema ulasku na tržište rada posebno namijenjenim najosjetljivijim kategorijama, Civiform posvećuje osobitu pozornost novim oblicima siromaštva, psihofizičkim poteškoćama i problemu imigracije.
Izvršivši detaljnu analizu tržišta rada, Centar je razvio programe radnog iskustva i suradnje s tvrtkama kako bi pronašao izvore financiranja i izradio individualizirane programe osposobljavanja. Uz navedeno, Civiform sudjeluje u mnogobrojnim programima istraživanja i osposobljavanja, te u programima suradnje i razmjene na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Prepoznavanje znakova promjene i potreba lokalne ekonomije koji se odražavaju u odgovarajućim programima osposobljavanja: ukratko, to je odgovor Civiforma na neprestane izazove tržišta rada s težištem na kvaliteti ponuđenih usluga, diversifikaciji usluge i umrežavanju s tvrtkama, institucijama i lokalnim tijelima te radu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Regione FVG logo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIAje autonomna regija osnovana ustavnim zakonom br. 1/1963.
Prema teritorijalnoj pripadnosti, Regija FVG ima temeljne zakonske ovlasti glede strukovnog obrazovanja. ‘Direzione Centrale Lavoro Formazione, Commercio e Pari Opportunità’ je odjel Regije Friuli Venezia Giulia sa sljedećim nadležnostima:
a) promicanje razvoja inovativnih metodologija koji podupire aktivnosti vezane uz razvoj programa osposobljavanja za zapošljavanje i strukovno osposobljavanje kroz osiguravanje odgovarajuće koordinacije;
b) koordinacija rada, struka i jednakih prilika te povezivanje svih aktivnosti regionalnih institucionalnih sudionika;
c) razvoj svih inicijativa vezanih uz pojedina područja nadležnosti uz potporu ESF-a, nacionalnih i regionalnih sredstava, osiguravajući realizaciju nadzora i sustava upravljanja navedenim inicijativama;
d) planiranje, primjena, nadzor i usklađivanje inicijativa strukovnog osposobljavanja u odnosu na školske aktivnosti;
e) skrb za provedbu propisa i programa, promicanje i potporu aktivnostima usmjerenim k jednakosti i rješenjima, te za alate potrebne za prevenciju i uklanjanje diskriminacije iz javnih i privatnih djelatnosti u skladu s načelima navedenim u europskim i nacionalnim programima vezanim uz politiku jednakih prilika.

SCF_new_LR
SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE (SCF)je neprofitna organizacija koja okuplja 45 organizacija koje upravljaju s otprilike 100 centara strukovnog obrazovanja rasprostranjenih u 10 regija sjeverne, središnje i južne Italije. Rad SCF-a je ponajprije usmjeren na pružanje reprezentativne podrške te aktivnosti učinkovite koordinacijske djelatnosti svim suradnicima s posebnim naglaskom na metodologije, evaluaciju, inovaciju i prenošenje najbolje prakse. SCF je prepoznat od strane Ministarstva rada kao nacionalno obrazovno udruženje u skladu sa Zakonom br. 40/87. To podrazumijeva priljev stalnog nacionalnog Vladinog financiranja u skladu s određenom skupinom pokazatelja. SCF je ujedno upisan u Nacionalni registar za istraživačke ustanove (br. H18907U) te ima certifikat CSQA u skladu s UNI EN ISO 9001:2008 standardima.
2012. godine je ukupan promet Centra uključivao izvršene aktivnosti u vrijednosti od 1.423.434 eura. Iste su godine svi članovi SCF-a ostvarili više od 13 milijuna sati početnog i kontinuiranog obrazovanja (podatci su poslani Ministarstvu rada) za otprilike 23.500 mladih i odraslih polaznika, te 1.600 uključenih djelatnika. Glavne aktivnosti pridruženih partnera obuhvaćaju: savjetovanje, strukovno osposobljavanje za mlade ljude u dobi od 14 do 17 godina koji su još uvijek dio obveznog obrazovanja, za odrasle, radnike i nezaposlene osobe, ciljane programe za osobe s teškoćama i osjetljive skupine (mjere savjetovanja, podrške, obrazovanja i poticanja), stručnu praksu, radno iskustvo, poticajne mjere, usluge zapošljavanja, opismenjivanje migranata, kulturno posredovanje itd.
Obzirom na izvore financiranja, glavne aktivnosti SCF-a mogu se podijeliti na 3 područja: 1) Aktivnosti temeljem Zakona 40/87. Ovo područje obuhvaća: * Istraživanja tema koje se tiču aktivnosti članova, ciljanih skupina, pitanja. * Konferencije i seminare: mnogobrojne i raznovrsne teme planirane su za jednogodišnje razdoblje, no uglavnom vezane uz tekuće aktivnosti i financirane projekte. * Organizacija edukacije osoblja: 2 ili 3 intenzivne rezidencijalne trodnevne edukacije svake se godine održavaju za osoblje SCF-ovih pridruženih članova, obično ljeti, na temu koja se tiče raznih područja našega rada. Svake godine, SCF također organizira dodatna 2-3 edukacijska programa na lokalnoj ili regionalno razini koristeći resurse svojeg interprofesionalnog financiranja (Fonder). 2) Europski projekti. Osim nekih od najnovijih projekata navedenih u nastavku, SCF je sudjelovao kao organizator ili partner mnogih EU projekata uz potporu LLP (Grundtvig and Leonardo), Daphne III, Progress, IPA Adriatic, AGIS i Tempus te na taj način stvorio mrežu partnera u Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom kraljevstvu, Irskoj, Litvi, Malti, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Španjolskoj, Švedskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni, Albaniji, Cipru te Turskoj. Od 2001. godine, SCF podupire inozemnu mobilnost gotovo 1.100 ljudi, od kojih gotovo 650 mladih osoba sudjeluje u početnim programima strukovnog obrazovanja (IVET), 158 mladih diplomiranih studenata, te oko 300 stručnjaka strukovnog osposobljavanja (VET). U okviru aktivnosti transnacionalne mobilnosti, SCF je potpisao strateške ugovore s Generalitat de Catalunya i Galicijskom regionalnom vladom, te je od 2010. godine ugostio gotovo 80 ljudi (mobilnost PLM-osoba na tržištu rada) iz te dvije španjolske regije. Od 2013., SCF je aktivni sudionik (kroz svoja nacionalna sredstva) razvoja i testiranja ECVET (Europski sustav bodova u strukovnom obrazovanju) alata; Memorandum razumijevanja već je potpisalo 11 talijanskih i EU partnera, dok je primjena Ugovora o učenju započela u siječnju 2014., te će se nastaviti tijekom cijele godine za otprilike 100 sudionika mobilnosti. 3) Projekti koje financira ESF. SCF ima regionalne ovlasti u Venetu i na Siciliji, te stoga provodi akcije i na regionalnoj razini. Od 2009. godine, SCF osobito podržava usluge rada i poticajne mjere za osobe pogođene ekonomskom krizom u regiji Veneto. SCF je također partner “PRO Telejob” projekta kojega podupire ESF u Rumunjskoj, a organizira Provincijska agencija za zapošljavanje u Teleormu.
Na nacionalnoj razini, SCF je član sljedećih mreža/udruženja: - CONFAP, koji tradicionalno pronalazi zajedničko nadahnuće u kršćanskom društvenom učenju te predstavlja više od 350 centara strukovnog osposobljavanja u nacionalnom okviru. - OPEN Consortium (regrupiranje 7 organizacija) koji promiče društvenu i radnu reintegraciju maloljetnih i odraslih počinitelja kaznenih djela. - C’entro koji se bavi društvenom pomoći i sektorom zdravstva kroz obrazovanje, rehabilitaciju i usluge podrške.
Na EU razini, SCF je član 21 pregrupiranog člana CEC-a koji predstavlja oko 850 organizacija (VET centara, javnih društvenih usluga, društvenih poduzeća, vježbeničkih poduzeća itd.) sa sjedištem u 14 zemalja EU. U organizaciji SCF-a: svake tri godine, Skupština koja se sastoji od svih pridruženih članova bira Izvršno vijeće, predsjednika (zakonskog predstavnika) i neke članove Odbora ovlaštenih revizora (dva imenuje Ministarstvo financija i Ministarstvo rada). Izvršno vijeće imenuje nacionalnog direktora.

ecc
ETUDES ET CHANTIERS CORSICA (ECC) je neprofitno udruženje (Zakon 1901) osnovano 1995. godine sa sjedištem na Korzici.
Ovo udruženje istražuje i razvija lokalne ekonomske inicijative koje promiču integraciju kroz gospodarske aktivnosti, osposobljavanje i obrazovanje muškaraca i žena, mladih i odraslih, u ruralnim ili gradskim područjima. Bavi se integracijom kroz gospodarsku aktivnost, projekte osposobljavanja mladih ljudi i odraslih, praćenje ljudi koji traže posao, - teritorijalnim projektima u ruralnim područjima povezanim s gradskom politikom, slanjem i primanjem polaznika međunarodnih radnih kampova mladih volontera.
Naši timovi vode se načelom "učiti kroz rad" kao alternativom za prijevremeno napuštanje obrazovanja kroz organizaciju kampa utemeljenog na dijeljenju vrijednosti, solidarnosti i poštovanju ostalih/razlika koristeći djelotvornu pedagogiju, aktivno i konkretno sudjelovanje svih ljudi u preobrazbi životnih prostora.

cjd
CJD je velika nacionalna organizacija mladih, obrazovanja i socijalnog rada. Svake godine, CJD nudi mogućnosti orijentacije i prilike za budućnost za 155.000 adolescenata i mladih odraslih osoba. Više od 9.500 zaposlenika na više od 150 lokacija pruža podršku i vještine podučavanja u procesu obrazovanja.
Glavni cilj CJD Frechen je strukovna i socijalna rehabilitacija mladeži i mladih odraslih u regiji oko Kölna. Većina polaznika ima poteškoće u učenju, te je u riziku od društvene isključenosti. Većina od 250 mladih odraslih koji trenutno pohađaju strukovno osposobljavanje živi u internatu CJD Frechen tijekom dvije ili tri godine strukovnog školovanja. Cilj školovanja je proći službeno priznat završni ispit. Pored strukovnog obrazovanja, CJD Frechen bavi se i socijalnom skrbi osoba mlađih od 18 godina, te nudi mogućnost pohađanja orijentacijske godine za mlade koji još nisu započeli strukovno obrazovanje. Nadalje, tu su i jaslice za djecu mlađu od tri godine, dnevni centar za starije i auto škola locirani na prostorima CJD Frechen. Za ljude koji žive u internatu, organiziran je i niz slobodnih aktivnosti na području sporta ili kreativnosti.
Obzirom na povećanu potrebu u regiji, u suradnji s Općinama Frechen i Köln i organizacijama koje se bave prihvatom Maloljetnika bez pratnje (Unaccompanied Minor), CJD Frechen je u svoj program socijalne skrbi za mlade uključio i grupu Maloljetnika bez pratnje.
Strukovna škola se također nalazi na kampusu. Nastavni sadržaji podučavaju se praktično u radionicama i teoretski u školi. Snažan naglasak stavlja se na individualiziranu podršku polaznicima. Uz prilagođene uvjete poput učenja u malim skupinama, tim pedagoga, psihologa i socijalnih radnika svakog polaznika prati pojedinačno. Polaznici dobivaju poduku iz društvenih kompetencija, posebice iz timskog rada i komunikacije. Četiri su ključne kompetencije utkane u smjernice CJD-a: sport, vjerske, glazbene i političke znanosti.
Među ostalim, CJD surađuje sa sljedećim institucijama: - Političke znanosti- s Provincijom Bergheim, Gradom Kölnom, Regijom Sjeverna Rajna-Vestfalija te Federalnom republikom Njemačkom. - Društvena uprava, uprava za mlade i zdravstvo na svim razinama u zemlji. - Poslodavci i poduzeća - Nacionalna agencija rada s lokalnim i regionalnim odjelima. - Sveučilišta i srednje škole u provinciji i gradu - Psiholozi, bolnice i ostali bitni dionici njemačkog javnog zdravstva.
Ciljane skupine
Rehabilitacijski program ponajprije je namijenjen mladim ljudima koji su napustili specijalne škole za obrazovno hendikepirane ljude ili niže razrede srednje škole koji, obzirom na svoje posebne potrebe, nisu u mogućnosti pronaći ili popuniti nikakvo raspoloživo upražnjeno mjesto za osposobljavanje na općem tržištu osposobljavanja. Razlog tog nedostatka često su poteškoće učenja ili/u kombinaciji s problemima mentalnog zdravlja. Kako bi takve osobe dobile najbolju moguću podršku, iskusan tim predavača, nastavnika, socijalnih radnika i psihologa prati i podržava proces rehabilitacije.

bfi
The BFI OÖje institut strukovnog obrazovanja Gornje Austrije okrenut potrebama tržišta rada 21. stoljeća. BFI OÖ se ističe svojim položajem tržišnog lidera u svim oblicima povratka na posao, druge prilike obrazovanja te zdravstvene skrbi i kvalifikacija društvenih usluga. Širok spektar obrazovnih programa koji pokriva čitav niz kvalifikacija na raznim razinama, sve do akademskih svjedodžbi, nudi velike prednosti pojedinim polaznicima tečajeva i seminara, te poduzećima, organizacijama i dionicima.
Više od 5.600 programa za privatne klijente u 22 općine na 30 lokacija u Gornjoj Austriji, s ponudom za razne ciljane skupine:
Ponuda strukovnog osposobljavanja:
Privatni klijenti: - Druga prilika obrazovanja. Studiranje na BFI (dopisni ili diplomski studij pri Sveučilištu primijenjenih znanosti u Hamburgu) -Zdravstvo, Usluge i društveni poslovi, Računarstvo i informatika; -Socijalna kompetencija/Upravljanje; -Jezici; - Tehnika/Promet/Logistika; -Ekonomija i management
Posebni programi usavršavanja za kompanije
Osposobljavanje i obrazovanje za funkcioniranje tržišta rada
Projektne inicijative za integraciju i osnaživanje
Akademije - područje zdravstva i socijalnih znanosti

Centri metalurgije - Stručna praksa i metalurška tehnologija
Centri metalurgije BFI Gornje Austrije osnovani su zbog sve većeg nedostatka kvalificiranih stručnjaka u metalurškoj industriji. Polaznici se upisuju putem nacionalne službe zapošljavanja. Stručna praksa vrši se na području metalurške tehnologije. Modularna struktura programa omogućava stalan upis, što znači da postoji neprekidan priljev novoosposobljenog kvalificiranog osoblja. Trenutno rade centri u Attnang-Puchheimu, Braunau, Gmundenu, Gunskirchenu i Steyru. Obzirom na visok udio migranata, BFI centri metalurgije postali su pokretačka snaga regionalne integracije.
Proizvodne škole BFI Gornje Austrije - Ciljana skupina za proizvodne škole su mladi ljudi i mlađi odrasli u dobi od 15 do 25 godina koji su imali malo ili nimalo uspjeha u pronalaženju posla ili obrazovanja. Proizvodne škole polaznicima pružaju priliku pronalaženja pozitivnog pristupa poslu ili obrazovanju. Glavni korak za mlade ljude je naučiti prihvaćati strukturu sređenog radnog života. BFI OÖ trenutno vodi sedam proizvodnih škola u Gmundenu, Leondingu, Mattighofenu, Riedu/I., Steyru i Welsu. Financira ih Država Gornja Austrija, služba za zapošljavanje Gornje Austrije (AMS) te općinski savjeti svih područja.

Industrijsko-obrtnička škola Pula (IOŠ), , Hrvatska, je redovna državna ustanova srednjoškolskog obrazovanja (VET) koja se nalazi na zapadu Hrvatske, u Istarskoj županiji na Jadranskom moru. Istra je najuspješnija hrvatska županija s razvijenim turizmom, brodogradnjom, industrijom i poljoprivredom.
Učenici IOŠ su mladi ljudi u dobi od 15 do 18 godina, te odrasli koji pohađaju mnogobrojne programe strukovnog obrazovanja. Škola nudi trogodišnje strukovne programe na području građevinarstva, brodogradnje, mehanike i elektrotehnike s tradicijom dužom od 65 godina.
Glavni cilj škole je učenicima pružiti kvalitetno obrazovanje i stručno strukovno osposobljavanje koje će ih pripremiti za zapošljavanje odmah po završetku školovanja. Praktična nastava izvodi se u suradnji s industrijom, malim i srednjim poduzećima, obrtima i ostalim poduzećima u županiji. Osim stručnog obrazovanja, škola sudjeluje u EU projektima od 2006. godine. Danas škola ima 150 redovnih učenika, te 30 nastavnika i predavača.

istarska_zupanija_logo
The ISTARSKA ŽUPANIJA obuhvaća najveći dio Istre, najvećeg jadranskog poluotoka, a županija je jedinica regionalne samouprave čiji teritorij predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu jedinicu. Osnovana je u svrhe obavljanja poslova od regionalnog značaja. Na njenom su čelu župan i tri dožupana.
Predstavničko tijelo regije je Županijska skupština s 41 vijećnikom. Administrativna tijela Istarske županije su administrativni odjeli i županijske službe osnovane s ciljem obavljanja poslova u samoupravnoj domeni županije. Trenutno obuhvaća 11 administrativnih odjela koji se nalaze u raznim gradovima Istre u skladu s načelom decentralizacije.
Administrativni odjeli opremljeni su standardnom uredskom opremom: računalima, pisačima, faksovima; s time da neki imaju specifičnu opremu za obavljanje određenog područja rada. Županija ima 173 djelatnika od kojih 123 ima sveučilišnu diplomu. Osoblje je dobro osposobljeno, sudjeluje u programima cjeloživotnog učenja s ciljem kreiranja i primjene međunarodnih projekata.

ivda
IES Valle de Aller nastala je priključivanjem Strukovne škole otvorene 1969. godine redovitom obrazovnom sustavu. Škola nudi srednjoškolsko obrazovanje, dvogodišnje obrazovanje s mogućnošću pohađanja dodatne pripremne godine obrazovanja za odlazak na fakultet (bachillerato), te strukovno obrazovanje na području profesionalnog kuharstva i ugostiteljstva. Nalazi se u Moredi de Aller, u južnom dijelu Asturije. To je pretežno rudarsko područje teško pogođeno krizom rudarskog sektora. U ne tako davnoj prošlosti, postojala su tri važna ugljenokopa: San Antonio, Santiago i San Jorge. Danas radi samo jedan ugljenokop -Aller. Kao posljedica te situacije, dogodila su se prijevremena umirovljenja (četrdeset četverogodišnjaka), što je rezultiralo iseljenjem mnogih prijevremeno umirovljenih osoba u ostala područja Asturije i posljedičnim padom stanovništva u Dolini Allera. 1992. godine postojale su dvije srednje škole koje su imale 1.500 učenika.
Danas postoji samo jedna srednja škola koja broji 321 učenika. To isto područje se većim dijelom diči jedinstvenom ljepotom planinske regije i neponovljivim značajkama zanimljivim turistima, što objašnjava zbog čega škola nudi i strukovno obrazovanjem iz kuharstva. IES Valle de Aller već 20 godina ima iskustvo sudjelovanja u europskim projektima. Oduvijek smo ostvarivali dobre rezultate s učenicima kroz promicanje ideje europske suradnje i dodir s raznim vrstama podučavanja, upoznavanja s ostalim kulturama i razmjenom informacija među nastavnicima i učenicima. Osim toga, IES Valle de Aller je u školi također osmislio niz projekata poput: - PROJEKT KNJIŽNICA: bibliotecaiesvalledealler.blogspot.com/ - PROJEKT POSREDOVANJA ŠKOLE: web.educastur.princast.es/proyectos/mediacion/ - PROJEKT ZDRAVLJA: blog.educastur.es/saludmoreda/ - PROJEKT NOVIH TEHNOLOGIJA - PROJEKT SAMOVRJEDNOVANJA I USAVRŠAVANJA

MEDICINSKA ŠKOLA PULA osnovana je 1956. godine. 1993. godine je Medicinska škola Pula pokrenula obrazovni program za medicinske sestre/medicinske tehničare. Godine 2008., škola je dobila odobrenje za još jedno usmjerenje, i to za obrazovni program fizioterapeutski tehničar. 2010. godine je odobren petogodišnji program kvalifikacija za obrazovanje učenika u struci medicinska sestra/medicinski tehničar.
Škola broji 54 djelatnika, te obrazuje 305 učenika u dva obrazovna programa: medicinska sestra/medicinski tehničar, te fizioterapeutski tehničar. Nastavu pohađa 305 učenika raspoređenih u 12 razrednih odjela.
U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, škola svake godine sudjeluje u Nacionalnim susretima medicinskih škola u Hrvatskoj s raznim vrstama projekata. Naša škola provodi dva zdravstvena projekta u Istarskoj županiji: "Kretanjem do zdravlja" i "Palijativna skrb", provodi aktivnosti u suradnji s raznim organizacijama, te predstavlja rezultate projektnih aktivnosti na susretima s ostalim školama. 2012. godine je škola bila partner u projektu Razvoj školskog kurikuluma s ciljem promicanja Zdravog stila života (Shema dodjele bespovratnih sredstava: Modernizacija školskog kurikuluma u školama za strukovno obrazovanje u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva 2012. – 2014.), a trenutno je partner projekta „DROP – APP: davanje glasa mladima kroz nove tehnologije s ciljem suzbijanja prijevremenog napuštanja školovanja“, 2014. – 2017. u okviru Erasmus + programa, ključna aktivnost 2.
Kao partner u europskim projektima, škola skuplja iskustvo s ciljem postizanja više razine kvalitete za svoje učenike.