Projekt

Kao trogodišnji projekt financiran 2014. godine, DROP APP spada među Erasmus plus KA2 Strateška partnerstva

CILJ

Izravni cilj

 • srednje škole i ustanove za strukovno obrazovanje ( Vocational Education Training - VET) i nastavnici, stručni savjetnici, odgajatelji, itd.
 • Neizravni cilj
 • Aktivnosti rane intervencije: mladi u dobi od 14 do17 godina koji se nalaze u riziku prijevremenog napuštanja školovanja ili/i bez ikakvih obrazovnih kvalifikacija ili učenici koji prijevremeno napuštaju školsko ili strukovno obrazovanje
 • Preventivne aktivnosti: mladi u dobi od 10 do 13 godina u zadnje dvije godine osnovnoškolskog obrazovanja
-

OPĆI CILJEVI

 • Određivanje i promicanje preventivnih mjera te rane intervencije u svrhu suzbijanja problema prijevremenog napuštanja školovanja i postizanje ciljeva Europa 2020 (smanjivanja stope prijevremenog napuštanja školovanja ispod 10%)
 • Izmjena/poboljšanje strategije putem uključivanja učinkovitih aktivnosti prevencije i intervencije u borbu protiv problema prijevremenog napuštanja školovanja u već postojeći kurikulum/programe aktivnosti
 • Učiniti školu i sustav strukovnog obrazovanja privlačnijim


SPECIFIČNI CILJEVI

 • Definiranje alata i metoda primjene utemeljenih na novim tehnologijama kako bi se poboljšala komunikacija i interakcija s učenicima koji prijevremeno napuštaju školovanje i učenika koji su u tom riziku, u školi i ostalim obrazovnim sredinama
 • Dobivanje primjerka ispitivanja o načinu na koji učenici koji prijevremeno napuštaju školovanje te oni koji su u tom riziku shvaćaju svoju situaciju u odnosu na same sebe, svoju obitelj, te društvo u kojem žive
 • Definiranje i testiranje alata i praktičnih metoda olakšavanja interakcije, dijeljenja osjećaja, rasprave o učenicima koji prijevremeno napuštaju školovanje te o učenicima koji su u tom riziku s vršnjacima, osobama koje im pružaju podršku, primjerice, mentorima
 • Test integriranja informatičkih alata i metoda u postojeće preventivno i interventno djelovanje protiv prijevremenog napuštanja školovanja kako bi se poboljšao segment koji se tiče komunikacije i odnosa
 • Osnaživanje svijesti mladih ljudi o važnosti određenih životnih vrijednosti poput zakonitosti, solidarnosti, poštivanja pravila vezanih uz ulogu koju će imati u društvu kao građani
 • Dijeljenje ishoda projekta (alata, metoda primjene i vrednovanja, rezultata eksperimenata) s partnerima i mrežama dionika obrazovnog sustava

ISHODI

Analiza

 • Zbirka dobrih praksi
 • Intervjui s učenicima/ video/ostali mediji
 • Prijedlog načina osposobljavanja
 • Didaktički materijali
 • Video o savjetovanju
 • Video o dobroj atmosferi u školi
 • Načini osposobljavanja i faza testiranja - radionice
 • Virtualna zajednica
 • Portal
 • Online mentorstvo i suradničko učenje (peer learning)
 • Dijeljenje video i didaktičkih materijala
 • Smjernice
 • Analiza rezultata
 • Izrada smjernica