Suzbijanje rizika prijevremenog napuštanja školovanja davanjem glasa mladim ljudima putem alata na koje su naviknuli u svakodnevnom životu, uzimajući u obzir važnost spoznaje da su mladi ljudi izvorni digitalni govornici. To se posebice odnosi na činjenicu da su se procesi učenja i komuniciranja uvelike promijenili. Stoga će se testirati širok raspon pratećih aktivnosti koje će uključivati korištenje informatičkih alata pri radu sa sljedećim temama:

    Osnaživanje
  • Osnaživanje
  • Samopoštovanje i motivacija
  • Savjetovanje
  • Zadovoljstvo školom