Didaktički Materijali

U ovom dijelu naći ćete sve materijale razvijene od strane partnera u kontekstu Intelektualnih rezultata O.2. Radionice (trajanja od 6 do 20 h) imaju duže trajanje i na svakom dokumentu možete pronaći popis sadržaja s detaljnim obrazovnim planiranjem. Pojedinačne aktivnosti su kraće (1-2 h) - tako da mogu biti implementirane i u normalnom školskom satu. Također u svakom dokumentu možete naći detaljan prikaz obrazovnog planiranja. Osim toga, pronaći ćete i formulare razvijene za pripremu i ocjenjivanje svih navedenih aktivnosti.

single-activities-icon
general-courses